Hemförsäkring - vad ingår och hur funkar den

En hemförsäkring bör alla ha eftersom man får ganska mycket skydd för inte speciellt mycket pengar. Ifall ni bor flera stycken på samma adress räcker det om ni har en enda hemförsäkring då den gäller för alla personer som är folkbokförda på den adressen. Hela din familj täcks alltså av en enda försäkring.

En hemförsäkring kan sägas vara en samling av flera olika delförsäkringar, som täcker in lite olika bra områden. För att förstå vilken typ av skydd man har ska vi gå igenom alla de vanliga delarna.

Vi ska även titta på lite andra bra tips och sådant man bör tänka på när det gäller hemförsäkringen. Läs nedan för att få en allmän koll på hemförsäkring och ifall du vill ha lite mer specialiserad info kan du läsa andra artiklarna eller besöka försäkringsbolagens hemsidor.

Vanliga delförsäkringar i en hemförsäkring

Det skiljer sig alltid lite mellan olika försäkringsbolag vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som gäller men här ska du få en allmän genomgång av vad du kan vänta dig av din hemförsäkring.

Överfallsförsäkring

Denna försäkring ger dig ersättning ifall du blir överfallen eller misshandlad. Försäkringen gäller för alla typer av övergrepp så som misshandel, våldtäkt eller vad som helst där personskada uppstår. Du har exempelvis rätt till ersättning för sjukhusvistelse, ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst och utbetalning ifall du skulle bli invalidiserad. Du kan även få hjälp av psykolog.

Egendomsförsäkring

Den vanligaste delen av en hemförsäkring är givetvis egendomsförsäkringen som täcker in skador på din bostad eller dina ägodelar. Det gäller framför allt sådant som du äger men även sådant som du har lånat så länge det var för privat bruk. Utöver vanliga skador så täcks även ifall något blir stulet och skador vid inbrott eller skadegörelse rent allmänt.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett skydd för dig ifall du skulle råka skada någon annan person eller deras egendom, t ex ifall du skulle fälla ett träd på grannens hus. Till att börja med får du hjälp av försäkringsbolaget för att reda ut ifall du är ersättningsskyldig och ifall det visar sig att du är det får du även hjälp att förhandla fram storleken på ersättningen. Sedan kan du hämta ut ersättning för rättegångskostnader och även skadeståndet när det sedan bestäms.

Rättsskyddsförsäkring

Ifall du skulle hamna i en rättstvist och behöva en advokat går din hemförsäkring in och fixar det. Du får då pengar för både rättegångskostnader och ett ombud ersatta. Det gäller för alla rättstvister som du hamnar i privat, vare sig det är ett brottsmål eller annan typ av tvist.

Reseförsäkring

En fin grej med din hemförsäkring är att det i princip alltid ingår en reseförsäkring. De kan ha lite olika villkor beroende på försäkringsbolag men vanligen så kan du få ersättning för skador på din egendom när du är ute och reser och även sjukdom eller ifall du skadar dig. Du kan t ex få pengar tillbaka helt eller delvis om du spenderar en viss del av din semester i sängen pga sjukdom. Du kan även få ersättning ifall det blir förseningar och liknande.

Tilläggsförsäkringar

Du har ett ganska bra skydd med en vanlig hemförsäkring men ibland kan det behövas ytterligare skydd, t ex för mer specifika situationer eller om man vill ha lite utökat skydd. Då är det bara att välja en tilläggsförsäkring. Du får betala lite extra men får ett bättre skydd.

Det finns många olika tilläggsförsäkringar beroende på vad du behöver. Ifall du spelar golf kan du kanske köra på en speciell golfförsäkring som ger bättre skydd för din utrustning eller ifall du känner att du är lite klumpig av dig kan en drulleförsäkring ge bättre skydd mot skador på egendom som sker på grund av egen klumpighet.

Försäkringsbolagen har alla sina egna tilläggsförsäkringar så du får titta runt och se vad ditt försäkringsbolag erbjuder eller vilka som har de typer av försäkringar som du är intresserad av. Du får även försöka väga den extra kostnaden som en tilläggsförsäkring innebär mot det extra skydd du kan få för att avgöra ifall det är värt att lägga till den till din vanliga hemförsäkring.

Bra att tänka på gällande hemförsäkringen

Som vi skrivit vid ett par tillfällen så är det lite olika vad som ingår i en hemförsäkring beroende på försäkringsbolag. En del bolag ersätter dig ifall en hushållsmaskin så som tvättmaskin går sönder och andra ger dig ersättning för ny mat ifall den blir förstörd när elen går och så vidare. Fundera på vad du värderar och vad du har för behov när du ska skaffa din hemförsäkring och välj försäkringsbolag inte bara efter kostnaden utan även efter vad som passar dig.

På tal om kostnaden så är det möjligt att spara en hel del pengar genom att kolla runt bland olika försäkringsbolag och välja en prisvärd hemförsäkring. Det kan skilja ganska mycket i pris så det är viktigt att ta sig tid att kolla. Man ska dock inte glömma att de dyrare försäkringarna i många fall även erbjuder ett bredare skydd eller andra fördelar, så det är inte bara priset som avgör. Välj en prisvärd och bra hemförsäkring.

För att kunna få ut ersättning för förstörd egendom är det viktigt att man har en bra förteckning över vad man äger och vad saker och ting är värda. Ta bilder på så mycket som möjligt och spara gärna kvitton och andra bevis på värde. Ju mer du kan visa upp och bevisa ifall något händer, t ex ifall det brinner, ju lättare är det att hämta ut pengar på försäkringen.

Ifall något skulle hända bör du kontakta försäkringsbolaget direkt. Ifall polisen bör kontaktas ska du göra detta först och sedan direkt efter det höra av dig till ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan.