Hundförsäkring

Om du har en hund eller funderar på att skaffa en är det viktigt att du funderar på hur du ska göra med en eventuell hundförsäkring.

Alla som skaffar en hund vill ju självklart att den ska ha det så bra som möjligt. Och med tanke på den goda veterinärvården som det finns att tillgå kan man göra väldigt mycket för att hunden ska få ett bra liv. Dock ska man ju veta att staten inte subventionerar djursjukvården, det innebär att det är du som hundägare som får betala all vård.

Av denna anledning kan det vara bra att skaffa en god hundförsäkring direkt när du får hunden, det är nämligen lättast att teckna en bra hundförsäkring när hunden är en valp.

Hundförsäkringens beståndsdelar

Livförsäkringen - Ditt inköpsvärde på hunden bestämmer normalt vilket värde denna försäkringen har. Kostar en hund 5000 kr blir det alltså värdet. Denna del av hundförsäkringen betalas ut vid ett dödsfall.

Sjukvårdsförsäkring - En sjukvårdsförsäkring för din hund täcker sjukvårdskostnader till en viss summa. Denna summa kan du själv bestämma när du tar försäkringen, sen styr det ju då kostnaden på försäkringen. 

Självrisken är något som också påverkar din hundförsäkring. Vanligtvis har du en grundsjälvrisk och sen kanske du betalar ungefär 20 % på alla sjukvårdskostnaderna som ligger över denna summa. Detta är dock olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag så kolla upp detta noga innan du bestämmer dig.

Det är alltså så att du riskerar att få betala en viss del av sjukvårdskostnaderna fast att du har en hundförsäkring. Dock kanske det är frågan om att betala en fjärdedel av de totala kostnaderna för vården av din hund.

När hunden blir äldre

Ditt skydd genom hundförsäkringen kommer att bli sämre desto äldre hunden blir. Hur beloppen förändras kan skifta från olika hundförsäkringar så detta är ytterligare en sak som du bör kolla upp när du ska teckna en hundförsäkring.

Olika hundar olika hundförsäkringar

Har du en vanlig sällskapshund kanske du inte behöver ha samma typ av hundförsäkring som om du t ex har en jakthund. Tänk igenom hur hunden kommer att användas innan du tar din försäkring så att du får rätt typ av hundförsäkring.