MC-försäkring

Ska man antingen skaffa sig en ny MC-försäkring eller kanske omförsäkra sin motorcykel är det viktigt att man verkligen vet vad en MC-försäkring innebär. Detta är väldigt viktigt för att du ska få en så bra försäkring som möjligt.

Det är ju så att en MC försäkring består av ett antal olika delar något som du bör ha koll på så att du väljer rätt när du tecknar en försäkring. När du även har koll på vad en MC försäkring innebär kommer detta att hjälpa dig mycket när det kommer till att välja vilket försäkringsbolag du ska välja.

MC försäkringens olika delar

En vanlig bilförsäkring och en MC-försäkring är till mångt och mycket lika men det skiljer ändå lite på dem och här kan du läsa vilka delar som finns med i en MC-försäkring.

Som en liten grundplåt kan man iaf snabbt säga att en vanlig MC försäkring täcker de eventuella skadorna du drar på dig, din motorcykel råkar ut för eller som andra medtrafikanter råkar ut för vid en eventuell olycka.

Trafikförsäkring

Här gäller samma som för en vanlig bilförsäkring i det att en trafikförsäkring är själva grunden i din MC-försäkring. Den är obligatorisk om du har tänkt köra din MC på allmänna vägar. Trafikförsäkringen ger skydd om du skadar dig själv, din passagerare, någon annan eller deras egendom.

Trafikförsäkringen funkar så att om du orsakar en olycka så betalar du skador på andras egendom från din försäkring. Du betalar alltså för skador på en annan bil eller annan motorcykel. På samma sätt utgår ersättning för skador på din MC från annan persons trafikförsäkring ifall den personen orsakat olyckan. Du får dock aldrig ersättning för skador på din motorcykel från din egen trafikförsäkring.

Halvförsäkring

Du kan se utöver din trafikförsäkring lägga till en så kallad delkaskoförsäkring som gör att det blir en så kallad halvförsäkring. I denna valbara del ingår det skydd mot stöld, brand, glasskador, räddning och rättsskydd.

Rättsskyddet gör att du får ersättning om du skulle råka i juridisk tvist men någon efter exempelvis en trafikolycka eller ett köp. Självklart ska detta vara någon tvist där din motorcykel är inblandad.

Helförsäkring

Om man tecknar en helförsäkring får du en halvförsäkring plus lite till. Det som läggs till då är en vagnskadeförsäkring som ger dig ersättning om det skulle uppstå skador på motorcykeln i samband med en olycka, skadegörelse eller vid någon annan form av olyckshändelse. Detta gäller även slumpmässiga olyckshändelser som att ett träd eller en gatlykta skulle välta och landa på din MC.

Att tänka på när man skaffar MC-försäkring

Tänk på att det är viktigt att veta vilka regler som gäller för att du ska kunna få ut ersättning vid en olycka. Försäkringsbolagen brukar t ex kräva att du ska ha använt hjälm, skyddsdräkt, MC-stövlar och MC-handskar. Titta noga igenom detta så att du inte riskerar att få någon otrevlig överraskning vid eventuell olycka.

Titta även runt för att se vilka villkor och priser de olika försäkringsbolagen erbjuder när det kommer till MC försäkring. Du kan spara ganska mycket pengar på att välja rätt typ av försäkring och försäkringsbolag.