Självrisk för försäkring

Självrisken är det du själv betalar innan dess försäkringsbolaget går in och ersätter resten av kostnaden. Om du blir av med din mobiltelefon som kostar 5 000 kr och du har en självrisk på 2 000 kr så kommer du själv få stå för 2 000 kr när du ska skaffa en ny och försäkringsbolaget betalar ut resterande 3 000 kr.

När du skaffar din försäkring får du ofta välja vilken nivå du ska ha på din självrisk. Du kan t ex möjligen välja mellan 1 000 och 5 000 kr (det varierar mellan olika försäkringsbolag) och ju högre självrisk du väljer ju billigare blir försäkringspremien. Ifall du väljer att betala en större del själv när något inträffar så belönas du alltså med en lägre kostnad för försäkringen.

I grunden kan du alltså välja mellan att få en högre försäkringspremie (som du betalar varje månad, kvartal eller år etc) eller att du själv lägger en större summa varje gång du måste utnyttja försäkringen. Det du ska tänka på är alltså ifall du tror att du kommer att behöva utnyttja din försäkring ofta eller mer sällan.

Ifall du tänker dig att du kommer utnyttja försäkringen ofta kan det vara fördelaktigt med en låg självrisk - så att du inte själv behöver betala så mycket. På samma sätt är det tvärtom bättre med en hög självrisk ifall du utnyttjar försäkringen väldigt sällan. Det blir billigare för dig att betala för din försäkring varje månad men om något sedan skulle inträffa som gör att du behöver använda försäkringen så blir det istället dyrare vid det tillfället.

Varför finns självrisken?

Det största skälet till att det finns något som självrisk är att försäkringsbolagen vill att du ska vara försiktig med din egendom och inte utsätta den för onödiga risker. Då du själv alltid riskerar att få betala en del pengar när din egendom skadas eller försvinner känner du förhoppningsvis ett större ansvar och en större vilja att vara rädd om dina prylar.

I övrigt kan man ju helt enkelt tänka sig att försäkringsbolagen gärna vill ha lite hjälp att betala och få färre ärenden att hantera. Det gäller framför allt saker av lite mindre värde. När något t ex går sönder som kostar en tusenlapp eller två så struntar man helt enkelt i att anmäla det till försäkringsbolaget eftersom man vet att självrisken på saken är högre än värdet. Man får alltså ändå inte ut några pengar knappt, så det är bättre att hantera det på egen hand.

Grundsjälvrisk och särskild självrisk

Det finns två olika typer av självrisk och dessa kallas för grundsjälvrisk och särskild självrisk. Grundsjälvrisken är ett allmänt belopp som sätts för varje enskild försäkring, t ex för en bilförsäkring. Den kan vara på exempelvis 2000 kr och det är pengar du tar ur egen ficka innan försäkringsbolaget betalar resterande belopp. Särskild självrisk är något som sätts för specifika delar av försäkringen och det skrivs vanligen in speciella regler och belopp för detta i försäkringsvillkoren.

Vissa försäkringar har ingen självrisk

Många försäkringar så som egendomsförsäkring och bilförsäkring har självrisk och då får du stå för en viss summa själv innan försäkringsbolaget betalar resten. En del försäkringar är dock fria från självrisk. Vanligaste exemplet på detta är en livförsäkring. Självrisken brukar utgå i de lägen då det helt enkelt inte passar så bra att ha självrisk.

Du kan i en del fall även slippa självrisk genom att lägga till en självriskreducering. Detta är en typ av extra tjänst eller tilläggsförsäkring som du betalar lite extra för varje månad och så slipper du betala självrisk helt och hållet. Det är ett alternativ främst för dig som tror att du kommer använda din försäkring ofta eftersom du får betala lite mer pengar varje månad mot att du slipper betala självrisk när något inträffar. Det lönar sig främst ifall du hamnar i trubbel ofta.