Trafikförsäkring

Ska man skaffa en trafikförsäkring är det bra att veta vad den går ut på och vilka val du har. Vi ska här försöka hjälpa dig med lite grundläggande information och även ge dig ett antal bra länkar som du kan använda dig utav när det gäller att antingen skaffa mer information eller möjligen för att hitta rätt trafikförsäkring för dig

Grundläggande om trafikförsäkring

En trafikförsäkring är en försäkring som täcker de grundläggande skadorna som du som ägare av ett fordon kan råka ut för. Det är ett måste att ha en trafikförsäkring i Sverige för att få köra ditt fordon på allmänna vägar. Det är bara om du har ett fordon som inte ska åka på vägarna som du inte behöver ha en trafikförsäkring. Detta kan t ex vara en bil som du har avställd på vintern.

Det är normalt fordonets ägare som är ansvarig för att det finns en giltig trafikförsäkring kopplad till fordonet. Det finns dock lite undantag och detta är t ex om fordonet innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om bilen leasas på minst ett år. Vid dessa fallen är det den som innehar bilen som är ansvarig för att det finns en trafikförsäkring.

Skulle det vara så att ägaren inte är 18 år eller inte har förarbehörighet för fordonet ska det finnas en förmyndare registrerad i vägtrafikregistret. Det är då denna förmyndare som ska se till att det finns en trafikförsäkring.

Säga upp en trafikförsäkring

Det är lite lurigt att säga upp en trafikförsäkring då denna ju är obligatorisk. Du kan självklart byta försäkringsbolag som du har trafikförsäkringen hos men annars är ska det krävs det någon av dessa tre punkter för att du ska få säga upp en försäkring helt och hållet.

1. Ditt fordon inte längre är registrerat i vägtrafikregistret.
2. Ditt fordon är avställt.
3. Du inte längre har ansvaret för att teckna trafikförsäkringen.

Trafikskadeersättning

När du har en trafikförsäkring kan du räkna med att få ersättning för person- och sakskador som uppstår i samband med trafik i Sverige eller utanför Sveriges gränser.

Inkomstförlust, sjukvård, rehabilitering med mera till följd av trafikskada ersätts vanligtvis till största del av den allmänna sjukförsäkringen. Din trafikförsäkring kommer bara att eventuellt ersätt dig för kostnader som inte sjukförsäkringen ersätter.

Det är viktigt att du läser på vilka regler som de olika försäkringsbolagen har när det gäller ersättning så att du vet exakt vad du blir ersatt för och hur mycket ersättning du kommer att få.

Länktips som kan spara pengar

Är det så att du är ute efter en billig försäkring eller bara vill få en uppfattning om vad det kan tänkas kosta med olika trafikförsäkringar är vårt tips att du besöker insplanet.com där du hittar prisuppgifter och liknande från en mängd försäkringsbolag som erbjuder trafikförsäkringar.